Over Ons

Geld maakt niet gelukkig… maar het hebben van schulden heeft regelmatig ook effect op iemands werk. Zowel op een
individu als op een gezin. Dat het gevolgen voor je gezondheid kan hebben wanneer je hiervan wakker ligt behoeft al evenmin een betoog.

De schuldenproblematiek in Nederland neemt sterk toe!

Gemeenten geven aan dat ze weinig grip hebben op met name werknemers en jongeren met schulden. Werkgevers helpen de regie over hun leven te herpakken en werkt samen met hen aan het ordenen en hanteerbaar maken van de schuldsituatie.

Wat levert het op?

  • Laagdrempelige aanpak schuldproblematiek bij werknemers en jongeren
  • Gemotiveerde werknemers en jongeren door individuele begeleiding
  • Gerichte oplossingen voor achterliggende persoonlijke problematiek
  • Minder ziekteverzuim onder werknemers en  jongeren

De individuele begeleiding door Werkgevers en maatschappelijk werk staat in het teken van aan de toekomst werken, school of werk (weer) oppakken, inkomsten rond krijgen en stabiliteit vinden.